Sunday, September 14, 2014

वंशाचा दिवा ..कुलदीपक ..वगैरे !

वंशाचा दिवा ..कुलदीपक ..वगैरे ! ( बेवड्याची डायरी - भाग ६५ वा ) 

कामतृप्तीच्या क्षणाबाबत सर माहिती सांगत असताना एकाने प्रश्न विचारला " सर काम वासना जादा मात्रा में स्त्री में होती है या पुरुष मे ? जरा विचित्रच प्रश्न होता त्याचा ...सर काय उत्तर देतात याबाबत मला कुतूहल होते ..' लैंगिक प्रेरणा ही नैसर्गिक असते ..तसेच स्त्री व पुरुष या दोहोंमध्ये ही प्रेरणा उपजत आढळते ..लैंगिकता हे आपल्या जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे ..हे मी पूर्वीच सांगितले आहे ...स्त्री- पुरुष दोघांना शरीर संबंधांची गरज असते ..तसेच ' कामतृप्ती ' चा तो अदभूत क्षण अनुभवणे दोघांनाही आवडते ..हवे असते ..या समान बाबी आहेत ..कामवासना किवा शरीर संबंधांची वासना जास्त कोणात असते हा प्रश्नच उद्भवत नाही ..तरीही या बाबत पुरुष जास्त अधीर ..उतावळा .असतो असे सांगता येईल ..निसर्गतः विचार केला तर ..खूप पूर्वी जेव्हा संतती नियमनाची साधने उपलब्ध नव्हती ..लोकसंख्या वाढीची समस्या नव्हती ..तेव्हा पासून विचार केला तर ..शरीर संबंधांची शारीरिक गरज असूनही ..स्त्री या बाबत अधिक सावध असणे स्वाभाविक असे ..कारण शरीर संबंधानंतर जेव्हा गर्भ धारणा होई तेव्हा स्त्री ची जवाबदारी वाढत असे ..तिला गर्भ सांभाळणे ..योग्य ती काळजी घेणे ..प्रसुतीवेदना सहन करणे ..झालेल्या अपत्याचे संगोपन करणे ही सगळी पुढील कामे करावी लागत असत ..पुरुषाला केवळ झालेल्या अपत्यांचे पालनपोषण करण्यासाठी हातभार लावण्याचे काम होते .. त्या काळी एकेका जोडप्याला आठ ते दहा ..आणि त्यापेक्षाही जास्त अपत्ये असत ..अगदी वर्षाला एक अपत्य असाही प्रकार घडत असे ..त्यावेळी कल्पना करा की इतकी मुले सांभाळणे ..मुले मोठ होईपर्यंत सर्वांची समान काळजी घेणे ही मोठीच जवाबदारी स्त्री वर असे ..त्याकाळी स्त्रियांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास किती भोगावे लागत असतील ?

त्यामुळे त्या काळी स्वभाविकपणे अनेक स्त्रियांना वारंवार शरीर संबंध म्हणजे एकप्रकारची शिक्षाच वाटल्यास नवल नाही ..हल्लीची काळात संतती नियमनाची साधने उपलब्ध असल्याने ..लोकसंख्या नियंत्रणा बाबत जागृती वाढल्याने ही समस्या उरलेली नाहीय ..तरीही मानसिक दृष्ट्या विचार केलातर शरीर संबंधांची ओढ स्त्री च्या तुलनेत पुरुषांच्या मनात अधिक असते ..तसेच प्रेम किवा प्रणयाच्या दोघांच्या कल्पना थोड्या भिन्न आढळतात ..आपल्या आवडत्या व्यक्तीने जास्तीत जास्त वेळ आपल्या सहवासात रहावे ...त्याच्याशी गप्पा माराव्यात ..हितगुज करावे ..आपली स्तुती करावी ..आपल्या कामाचे कौतुक करावे ..या सर्व गोष्टीं स्त्री ला मनापासून आवडतात ..आणि या सर्व गोष्टींचा परीपाक म्हणून ..अगदी शेवटी लैंगिक उत्तेजना आल्यावर...सहज शक्य झाल्यास ..पुरेसा एकांत लाभल्यास ..शरीर संबंध व्हावेत असे स्त्री ला वाटते ..जास्तीत जास्त वेळ आपल्या आवडत्या स्त्री चा अथवा जोडीदाराचाचा सहवास ..तिच्याशी हितगुज ..गप्पागोष्टी..यात वेळ घालवणे बहुधा पुरुषांना भावत नाही ..आपले काम लवकरात लवकर कसे साध्य करता येईल या कडे त्याचे अधिक लक्ष असते ..किवा त्याचे सर्व बोलणे ..हालचाली केवळ शरीर संबंधांच्या दिशेने असतात ..अनेकदा स्त्री ला शरीर संबंध नको असतात ..तरी केवळ आपल्या आवडत्या पुरुषाने आपल्यापासून दूर जावू नये म्हणून स्त्री त्याला शरीर समर्पित करते ..म्हणजे कामवासनेचे नियंत्रण पुरुषांपेक्षा स्त्री कडे जास्त असते असे म्हणता येईल ...म्हणूनच निसर्गाने पुरुषाच्या शरीर संबंध करण्याच्या क्षमतेवर काही मर्यादा घातल्या आहेत ..पहिली मर्यादा म्हणजे लिंगाला उत्तेजना आल्याशिवाय शरीर संबंध करणे पुरुषाला अशक्यप्राय असते ..दुसरी मर्यादा म्हणजे ...एकदा शरीर संबंध होऊन स्खलन झाल्यावर पुन्हा लिंग उत्तेजने साठी लागणारा वेळ ....तिसरी मर्यादा म्हणजे एका दिवसात एका पुरुषाला जास्तीत जास्त म्हंटले तर तीन ते चार वेळाच लिंग उत्तेजित होऊन शरीर संबंध करता येणे ..अर्थात तरीही अनेक पुरुष शरीर संबंधाबद्दल एकमेकांकडे बढाया मारताना आढळतात .. विनोद असा की काही जण तर एका दिवसात आठ ते दहा वेळा शरीरसंबंध केला असे सांगून उगाचच आपला पुरुषार्थ वाढवून सांगतात ..जर निसर्गाने या मर्यादा पुरुषावर घातल्या नसत्या तर पुरुष कामधंद्यासाठी देखील घराबाहेर पडला नसता ..सरांनी हे सांगून स्पष्ट केले होते की ,,कामवासनेच्या बाबतीत पुरुष जास्त पुढाकार घेणारा असतो ..तुलनेत स्त्री अधिक संयमी असते ..

जरी निसर्गाने स्त्री व पुरुष यांचे एकमेकांच्या जीवनात समान स्थान निर्माण केलेले असले तरी पुरुषाने केवळ पुरुषी अहंकारामुळे स्त्री ला कमी लेखणे सुरु केले ..तिच्यावर अनेक निर्बंध लादले.. ते केवळ स्त्री ने आपल्या अधिपत्याखाली रहावे या भावनेने ..हे निर्बंध लादण्यामागे असुरक्षितता आणि अनेक प्रकारचे न्यूनगंड ..कारणीभूत आहेत ..स्त्रीकडे केवळ देह्भोगाचे एक साधन म्हणून पहिले गेल्याने समाजात अजूनही स्त्री अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत..खरेतर चिकाटी ..सहनशीलता ..मनाचे नियंत्रण.. या बाबतीत स्त्रिया निसर्गतः पुरुषांपेक्षा पुढे आहेत ...तरीही जास्तीत जास्त लोकांना आपल्याला मुलगा व्हावा असे वाटते ..आणि कन्या नको असते..त्यासाठी वंशाला दिवा ..कुलदीपक अशी अनेक धार्मिक परंतु अशास्त्रीय करणे पुढे केली जातात ..खरेतर व्यसनाच्या आहारी जाण्यात ..गुन्हेगारी करण्यात ..अन्याय ..भ्रष्टाचार....हिंसा करण्यात जास्तीत जास्त पुरुषवर्ग आढळतो ..इथे व्यसनमुक्ती केंद्रात सगळे कुलदीपक .वंशाचे दिवे आलेले आहेत ..कारण लहानपणापासून पुरुषांना वेगळ्याप्रकारे वाढवले जाते ..स्पेशल लाड होतात ..कमी निर्बंध लादले जातात .

( बाकी पुढील भागात )

No comments:

Post a Comment