Sunday, September 14, 2014

कामतृप्तीचा कालावधी ? ? ? ?

कामतृप्तीचा कालावधी ? ? ? ?  ( बेवड्याची डायरी - भाग ६४ वा )

आपल्या जोडीदाराच्या भावनांची काळजी घेणे हे मानवी शरीर संबंधात अतिशय महत्वाचे आहे ..अनेक जोडप्यांना लग्नानंतर काही वर्षांनी एकटेपणा जाणवणे ..कोणातरी एकाला शरीर संबंधांचा उबग येणे ..अथवा या व्यक्तीशी लग्न करून आपण फसलो..अशी भावना मनात एकमेकांच्या निर्माण होण्याचे हेच कारण असावे ..किवा दुसऱ्या व्यक्तीकडे आपला जोडीदार आकर्षित होण्यास देखील हा ..भावनिक दुरावा कारण बनू शकतो होऊ शकते ..लग्नानंतरच्या सुरवातीच्या काळात एकमेकांवर खूप प्रेम असणारी अनेक जोडपी ...लग्नानंतर सुमारे १५ वर्षांनी ..एकमेकांबद्दल नाखूष असतात...आपल्या जोडीदाराचे आपल्यावर पूर्वीसारखे प्रेम राहिले नाही असे त्यांना वाटत राहते ...केवळ आपल्या जोडीदाराला आपण भरपूर शरीरसुख देतो अथवा त्याला पैसे ..दागिने ...नोकर चाकर ..उपलब्ध करून दिले की जोडीदार एकनिष्ठ राहील ..हा एकमेव निकष येथे लावता कामा नये ..कामतृप्ती हा सुखी संसाराचा एक पैलू असू शकतो ..मात्र त्यावरच संसार टिकून राहील..सुखी होईल याची खात्री बाळगणे चूक ठरू शकते ..प्रत्यक्ष शरीर संबंधांच्या वेळी स्त्री - पुरुषांचा " कामतृप्ती " गाठण्याचा क्षण वेगवेगळा असू शकतो ..याचे कारण पुरुष लवकर उत्तेजित होत असल्याने तसेच उतावळा असल्याने ..त्याला हा क्षण गाठणे सोपे असते ..तर स्त्री ला उत्तेजित होण्यास पुरुषाच्या तुलनेत जास्त वेळ लागतो ..म्हणून पूर्व प्रणय आवश्यक असतो ..जेणे करून आपल्या जोडीदाराला शरीर संबंधांसाठी शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या तयार करता येते ..सर पुढे माहिती देत असताना एकाने हात वर करून प्रश्न विचारला " सर ..शरीर संबंधात " कामतृप्ती " चा क्षण गाठण्यास किती वेळ लागतो ? "..

" तसे पहिले तर नैसर्गिक व शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य उत्तेजित आल्यावर ..प्रत्यक्ष शरीर संबंध सुरु झाल्यावर ..म्हणजेच लिंगाने योनिप्रवेश केल्यावर ..सर्वसाधारण अवस्थेत तीन ते चार मिनिटात " कामतृप्ती ' चा क्षण दोघानाही गाठता येतो ..अर्थात येथे नैसर्गिक व शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य उत्तेजित झाल्यावर..हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे ..उत्तेजनेच्या बाबतीत लिंगाला पुरेशी ताठरता येणे हा निकष येथे पुरुषांच्या बाबतीत आहे तर ..उत्तेजित झाल्यावर लिंगाला सहजगत्या योनी प्रवेश करू देण्यास योनीस्त्राव पाझरणे हा निकष " स्त्री " च्या बाबतीत बाबतीत लागू पडतो ..गम्मत अशी की अनेकदा पुरुष स्वताच्या उत्तेजनेची काळजी घेतो नीट ..कारण लिंगाला ताठरता आल्याशिवाय लिंगाचा योनी प्रवेश होणे अशक्यप्राय असते ..मात्र स्त्री च्या बाबतीत योनीस्त्राव सुरु झाला आहे अथवा नाही याची तो खात्री करून न घेता ..शरीर संबंध सुरु करतो अशा वेळी त्याला योनीप्रवेश करण्यास अवघड जाते ..जास्त बळाचा वापर करावा लागतो ...जोडीदार स्त्री ला त्यामुळे वेदना होऊ शकतात ..अशा शरीर संबंधात पुरुषाच्या ' कामतृप्ती ' चा क्षण त्याल गाठता येतो ..मात्र जोडीदार स्त्री हा क्षण गाठू शकत नाही ..किवा शरीर संबंधांची पुरुषाने घाई केल्यास ..स्त्री नेमकी उत्तेजित होत असतानाच पुरुषाचे स्खलन होऊन तो ..जोडीदार स्त्री ला त्या क्षणापासून वंचित ठेवतो ..अतृप्त ठेवतो ..येथे लिंगाचा आकार ..लांबी ..रुंदी या बाबी गौण असतात ..अनेक लोकांच्या मनात ब्लू फिल्मस पाहून ..अथवा अशास्त्रीय पुस्तके वाचून.. लिंगाच्या आकाराच्या बाबतीत किवा शरीर संबंधांना लागणाऱ्या वेळेच्या बाबतीत गैरसमज अथवा न्यूनगंड तयार होतात ..आपल्या लिंगाच्या आकाराची तुलना ब्लू फिल्म मध्ये काम करणाऱ्या पुरुषाच्या लिंगाच्या आकाराशी करणे अथवा शरीर संबंधाचा वेळ वाढवण्यासाठी दारू किवा अन्य मादक द्रव्यांचा वापर करणे अयोग्य आहे .. योग्य पद्धतीने उत्तेजित झाल्यावरच ...दोघांनाही कामतृप्तीचा तो चरम क्षण गाठणे सहज शक्य होते ..

दारू अथवा अन्य मादक द्रव्यांचे सेवन करून .. जास्तवेळ शरीर सुखाचा आनंद मिळतो हा मोठा गैर समज आहे ..दारूच्या बाबतीत इंग्रजीत एक वाक्य असे म्हंटले आहे आहे की " अल्कोहोल इंक्रीजेस डिझायर ..बट डीक्रीजेस परफाॅरमन्स " म्हणजे इच्छा वाढते मात्र कृतीत व्यक्ती कमी पडते ..अर्थात हे वाक्य अगदी थोडी अथवा क्वचित दारू पिणाऱ्या व्यक्ती लागू पडत नाही ..मात्र दारूच्या आहारी गेलेल्या व्यसनीना तंतोतंत लागू पडते .. व्यसनी झाल्यावर लिंगाची पुरेशी उत्तेजना अथवा लिंगाला ताठरता येणे बंद होते ..किवा तात्पुरती अथवा कायमची नपुंसकता येते ..तसेच त्याचे स्खलन अगदी काही क्षणातच होऊ लागते ..' शीघ्रपतनाची ' समस्या निर्माण होते . ..अफूजन्य मादक पदार्थांच्या बाबतीत ....म्हणजे ब्राऊन शुगर ..हेरोईन ...किवा माॅर्फिन..अथवा कोकापासून बनेलेले कोकेन या मादक द्रव्यांचे सेवन केल्यावर वेगळा अनुभव असतो ..या द्रव्यांच्या सेवनाच्या सुरवातीच्या काळात जरी उत्तेजना खूप वेळ म्हणजे अगदी अर्धा तास किवा एक तास टिकत असली.. तरी नंतर नंतर अक्षरशः लिंगाला उत्तेजना येणे बंद होते ..अथवा तात्पुरती किवां कायमची नपुंसकता पुरुषाच्या पदरी येवू शकते ..

( बाकी पुढील भागात )

No comments:

Post a Comment